بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی

بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی

دانلود پایان نامه پلیمر
پلیمریزاسیون
صنایع اکستروژن
دانلود پایان نامه نقش pvc در صنعت و زندگی
بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی
دانلود پایان نامه صنایع
دانلود پایان نامه مهندسی صنایع

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته صنایع

بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی

 

چکیده

علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز کمبود اطلاعاتی خصوصا به زبان فارسی در صنعت پلاستیک کاملا مشهود و محسوس می باشد مضافا اینکه تقریبا کلیه منابع اطلاعاتی قابل دسترس نیز به زبان اصلی بوده که صرفا جهت استفاده طیف خاصی از علاقمندان می باشد و برای سایر علاقمندان بویژه تولیدکنندگان هنوز تجربه تنها راه گردآوری اطلاعات و پیشرفتهای فنی محسوب می گردد.فقدان و یا کمبود منابع اطلاعاتی به زبان فارسی از یکطرف و ارتباط ضعیف دانشگاهها و مراکز تولیدی و نیز اشاعه فرهنگ کپی سازی محصولات و اصطلاحات فنی کشورهای صنعتی پیشرفته از طرف دیگر مهمترین عواملی بوده اند که موجبات ایجاد خلاء علمی – عملی موجود و نهایتا دوگانگی در زبان مشترک دانشگاه و صنعت را فراهم ساخته و باعث بوجود آمدن تئوری محض دانشگاهی و تجربه محض کارگاهی گردیده اند .

 

این پروژه  در بخش اول مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن و دستگاههای مربوط را خواهیم داشت و در بخش دوم اهمیت ونقش مهم pvc در صنعت و زندگی روزمره را بررسی می کنیم .

 

در فصل نخست به معرفی وبررسی فرآیندهای گوناگون تولید پی وی سی پرداخته شده است .نرم کننده ، پایدار کننده ، روان کننده ، پرکننده ، رنگینه و… مواد افزودنی گوناگونی هستند که به میزان کم در آمیزه های پی وی سی مصرف می شوند . در فصل دوم به یکایک مواد یاد شده و نقش کاربردی هر کدام اشاره شده است .فصل سوم حاوی ویژگی ها و عوامل تعیین کننده در فرآورده های پی . وی . سی مثل : استحکام کششی ، پایداری حرکتی و نوری و انعطاف پذیری می باشد و آگاهی از این عوامل امکان تولید محصولی با کیفیت مناسب از پی . وی . سی را میسر می سازد .قیمت آمیزه های پی . وی . سی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .فصل پنجم ، دربرگیرنده فرمولاسیون های مختلف از محصولات پی . وی . سی است که می تواند برای دست درکاران و صاحبان این صنعت سودمند باشد .مهمترین تولیدکنندگان جهانی پی . وی . سی به منظور آگاهی بیشتر خوانندگان ، در فصل ششم معرفی شده اند .

 

 

 

کلمات کلیدی:

پلیمر

پلیمریزاسیون

صنایع اکستروژن 

نقش pvc در صنعت و زندگی

 

 

 

فهرست مطالب

چكیده     1

مقدمه    3

 

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل اول : پلیمرها به زبان ساده 

1- تعریف    9

1-1 تهیه پلیمرها    9

2-1 روش های تولید پلیمرها    9

1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای    10

2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی    10

3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای    10

3-1 بافت ساختمانی پلیمرها    11

1-3-1 ماکرومولکولهای خطی    11

2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک    11

4-1 تقسیم بندی پلیمرها    12

1-4-1 ترموپلاستها    12

2-4-1 الاستومرها    12

3-4-1 ترموپلاستها    13

4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر    13

5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما     13

 

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها    

2- مقدمه    16

1-2 شکل ظاهری    16

2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری    17

3-2 اثر حلال های شیمیایی    18

4-2 اثر گرمایی    19

5-2 تعیین مقدار PH    20

6-2 اشتعال با شعله    21

 

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری  

3- مقدمه    25

1-3 آسیاب کردن     25

2-3 مخلوط سازی    27

1-2-3 همزن ها    27

2-2-3 خمیرزن ها    27

3-2-3 مخلوط کننده ها    29

3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)    30

 

فصل چهارم : اکسترودرها  

4- اکسترودر کردن    32

1-4 تعریف     32

1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده    33

2-4 مارپیچ اکسترودر    35

3-4 انواع مارپیچ ها    36

4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG)     

1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها    38

1-1-4-4 قیف تغذیه ای    38

2-1-4-4 منطقه تغذیه    39

3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل)    40

4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ    41

2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه    41

3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه    42

5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه    42

1-5-4 درجه انتقال ماده     42

2-5-4 تشکیل پروفیل فشار    43

6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN)     43

7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار    45

1-7-4 عمق کانال    45

2-7-4 پروفیل فشار    46

3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها    46

8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder).    47

9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE).    49

1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه    50

1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها    50

2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر    51

3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها    52

2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE)    53

1-2-9-4 دمای ماده پلیمری    53

2-2-9-4 شاخص انتقال    53

3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار    54

 

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن  

 5- صنایع اکستروژن     55

1-5 لوله های پلیمری    55

1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی    57

1-1-1-5 قالب های اکسترودر    57

2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون    58

1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی    59

2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی     59

3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله     60

4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم    61

3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله    62

2-1-5 لوله های خرطومی    63

3-1-5 پروفیل     64

2-5 فیلمهای پلیمری    64

1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine    66

1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی     67

2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی    68

3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی    69

       2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها    70

3-5 روشهای دیگر اکستروژنی    71

1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی    71

2-3-5 دانه یا گرنول سازی    72

3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی    74

1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی    74

2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی    74

 

 بخش دوم : P.V.C   

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود     76

1-    فرآیندها    76

1-1    فرآیند تعلیقی    76

2-1 فرآیند امولسیونی    77

3-1 فرآیند توده ای    78

4-1 فرآیند محلول    78

 

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی        

2-    مواد ا فزودنی    79

1-2    نرم کننده ها    80

1-1-2 انواع فتالات     82

2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک    83

3-1-2 انواع فسفات     85

4-1-2 انواع اپوکسی    85

5-1-2 نرم کننده های پلیمری    85

6-1-2 نرم کننده های ویژه    86

2-2 پایدار کننده ها    86

1-2-2 پایدار کننده های قلع     86

2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی    88

3-2-2 پایدارکننده های سرب    88

4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی    89

3-2 روان کننده ها    89

4-2 پرکننده ها    92

1-4-2 کربنات کلسیم    92

2-4-2 سیلیکات و سیلیکا    93

3-4-2 سولفات باریم    94

4-4-2 هیدروکسید آلومینیم    94

5-4-2 الیاف شیشه     96

6-4-2 دوده     95

7-4-2 خاک اره     95

5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری    95

1-5-2 آمیزه پودر    95

2-5-2 آمیزه مذاب    95

3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی    95

6-2 مواد کمک فرآیند    97

1-6-2 فرآیند اکستروژن     98

2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی    99

3-6-2 فرآیند کلندرکاری    99

4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی    99

5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی    101

7-2 مواد اسفنجی کننده    101

8-2 رنگینه ها    102

1-8-2 رنگدانه ها    102

2-8-2 جوهرها    102

3-8-2 رنگینه های ویژه    102

1-3-8-2 رنگدانه های صدفی     103

2-3-8-2 رنگدانه های فلزی    103

3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان    103

4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان     103

 

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند  

3-    ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی    104

1-3    سختی    104

2-3 استحکام کششی    105

3-3 بازدهی نرم کننده    105

4-3 افزایش طول نهایی    105

5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک     106

6-3 دوام نرم کننده در آمیزه     106

7-3 پایداری حرارتی    107

8-3 پایداری نوری    107

9-3 سمیت    108

10-3 مقاومت شیمیایی    108

11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری    108

12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری)    109

13-3 ویژگی های الکتریکی    109

 

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه    

 

فصل پنجم

1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی)    112

1-1-5 لوله (در ساختمان سازی)    114

2-1-5 لوله (در آب رسانی)    114

3-1-5 لوله (در فاضلاب)     114

4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)    114

5-1-5 لوله (درگاز رسانی)    114

6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)    115

7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم)    115

2-5 پروفیل    116

1-2-5 فیلم و ورق (سخت)    117

2-2-5 فیلم و ورق (در ساختمان سازی)    117

3-2-5 فیلم و ورق (در بسته بندی)    117

4-2-5 فیلم و ورق (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)     117

5-2-5 سایر موارد استفاده     117

6-2-5 ورق و فیلم نرم    117

3-5 صنایع تولید کفش    118

4-5 اسفنج پی.وی.سی     118

5-5 الیاف روکش شده     118

6-5 انواع روکش پی.وی.سی    119

7-5 بطری سازی    120

8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی    120

9-5 پی.وی.سی و خودروسازی    121

 

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی    

منابع    136

 

 • موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل

  موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت حقوق بین الملل کمیسیون حقوق بین الملل دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق موقعیت اشخاص در حقوق بین الملل از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل دانلود مقاله کارشناسی…

 • پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک

  پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک توانمندسازی منابع انسانی تاثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان اثرات توانمندسازی منابع انسانی بر کارکرد بانک تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان دانلود پرسشنامه توانمندسازی منابع انسانی پرسشنامه ارزیابی اثرات توانمندسازی…

 • بررسی نظریه علما در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

  بررسی نظریه علما در مورد ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل ورشکستگی حقوق تجارت بین الملل دانلود مقاله حقوق ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل بررسی نظریه علما حقوق در مورد ورشکستگی رفتن به سایت اصلی بررسی نظریه علما در…

 • مبانی نظری نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم

  مبانی نظری نقش کمی و کیفی شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم کلمات کلیدی : عوامل موثر بر مشارکت سیاسی مردم شبکه های اجتماعی اینترنتی در ایران تعریف شبکه های اجتماعی اینترنتی تاثير شبکه هاي اجتماعی بر انتخابات ایران…

 • تشریح ویژگی های رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

  تشریح ویژگی های رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی رضایت شغلی حفظ منابع انسانی ویژگی های رضایت شغلی دانلود پایان نامه رضایت شغلی دانلود پایان نامه حفظ منابع انسانی دانلود پایان نامه ویژگی های رضایت شغلی تشریح ویژگی های رضایت…

 • پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

  پروپوزال الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل کلمات کلیدی : تعارض کار و خانواده مولفه هاي فرسودگي شغلي مولفه هاي تعارض كار و خانواده تعارض کار - خانواده و مولفه های تاثیر پذیر از آن مدل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​نظریه های هویت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​نظریه های هویت کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ​​​​​​​نظریه های هویت مبانی نظری ​​​​​​​نظریه های هویت پیشینه تحقیق ​​​​​​​نظریه های هویت پیشینه داخلی ​​​​​​​نظریه های هویت پیشینه خارجی ​​​​​​​نظریه های هویت پیشینه پژوهش…

 • رابطه باورهای دینی و جدایی زن و شوهر

  رابطه باورهای دینی و جدایی زن و شوهر طلاق جهت گیریهای دینی دانلود پایان نامه رابطه دینداری با طلاق رابطه باورهای دینی و جدایی زن و شوهر بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان دانلود پایان نامه رشته روانشناسی…

 • پاورپوینت کنترل و سازماندهی در نظام اداری فرا ملی

  پاورپوینت کنترل و سازماندهی در نظام اداری فرا ملی پاورپوینت کنترل و سازماندهی در نظام اداری فرا ملی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کنترل و سازماندهی در نظام اداری فرا ملی قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری به تعداد…

 • پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی

  پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی مبانی طراحی، گسترش و مدیریت شبکه هاي گاز رسانی شهري نقش GIS در شبکه گاز رسانی شهري طراحی و پیاده سازيGIS توسعه سیستم Gas…

 • پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

  پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه) پاورپوینت فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی دکتر حساس یگانه با عنوان پیشینه حسابرسی پاورپوینت پیشینه حسابرسی پاورپوینت فصل سوم…

 • ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرها در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه

  ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرها در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه مديريت شهري در ايران پیاده سازی شهر الکترونیک مراحل پیاده سازی شهر الکترونیک اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری امکان سنجی پیاده سازی…

 • پروپوزال ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

  پروپوزال ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران نسبت میان حبس و وقف شباهتهای وقف و حبس تفاوت های وقف و حبس حبس در حقوق ایران وقف در حقوق ایران وقف و حبس در حقوق ایران پروپوزال تطبیق…

 • پروپوزال طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل ترکیبی DEA و EFQM

  پروپوزال طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل ترکیبی DEA و EFQM پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمان ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی روش های ارزیابی عملکرد سازمان شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها انواع مدل های ارزیابی عملکرد سازمان…

 • بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند

  بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند رابطه ارزش ویژه برند و رضایت مشتریان رابطه وفاداری به برند و رضایت مشتریان رابطه ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری…

 • معماری و محیط و بررسی معماری سبز

  معماری و محیط و بررسی معماری سبز معماری سبز معماری پایدار ارتباط معماری و محیط دانلود مقاله معماری و محیط و بررسی معماری سبز سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه…

 • روشهای برخورد امام على (ع)و پیامبر(ص) با مخالفان

  روشهای برخورد امام على (ع)و پیامبر(ص) با مخالفان پیامبر(ص) امام على (ع) هدایت الهى رحمت پایه و اساس هدایت الهى دانلود روشهای برخورد امام على (ع)و پیامبر(ص) با مخالفان سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در…

 • پاورپوینت بررسی کاربردهای شیشه در ساختمان

  پاورپوینت بررسی کاربردهای شیشه در ساختمان پاورپوینت بررسی کاربردهای شیشه در ساختمان تحقیق بررسی کاربردهای شیشه در ساختمان آشنايي با انواع شيشه ها شیشه های خم شيشه هاي مات و رنگي شيشه هاي با پوشش سطحي شيشه سكوريت شیشه اسپندرال…

 • پاورپوینت آشنایی با کاربرد تئوری لایه مرزی

  پاورپوینت آشنایی با کاربرد تئوری لایه مرزی پاورپوینت آشنایی با کاربرد تئوری لایه مرزی تئوری لایه مرزی بررسی تئوری لایه مرزی تحقیق تئوری لایه مرزی پاورپوینت تئوری لایه مرزی پروژه تئوری لایه مرزی کاربردهای تئوری لایه مرزی کنترل لایه مرزی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی مبانی نظری اثربخشی سرمایه اجتماعی دانلود مبانی نظری اثربخشی سرمایه اجتماعی پیشینه تحقیق اثربخشی سرمایه اجتماعی ادبیات نظری اثربخشی سرمایه اجتماعی فصل دوم پایان نامه اثربخشی سرمایه اجتماعی مبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت دولت و مسئولیت اجتماعی

  پاورپوینت دولت و مسئولیت اجتماعی کلمات کلیدی : پاورپوینت دولت و مسئولیت اجتماعی دولت و مسئولیت اجتماعی مفهوم مسئولیت اجتماعی تحقیق مسئولیت اجتماعی مقاله مفهوم مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی دولت اجتماعی پایان نامه دولت و مسئولیت اجتماعی بررسی دولت و…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب سازمان تامین اجتماعی با DEA

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب سازمان تامین اجتماعی با DEA ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی  با DEA ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها مبانی نظری…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرسودگی شغلی کلمات کلیدی : مبانی نظری فرسودگی شغلی دانلود مبانی نظری فرسودگی شغلی پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی فصل دوم پایان نامه فرسودگی شغلی پیشینه داخلی فرسودگی شغلی پیشینه خارجی فرسودگی شغلی پیشینه پژوهش فرسودگی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی 112 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی 112 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری سرمایه اجتماعی پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری…

 • تبیین منطقه گرایی و تحولات نظریه های منطقه گرایی و همگرایی در آن

  تبیین منطقه گرایی و تحولات نظریه های منطقه گرایی و همگرایی در آن منطقه گرایی نظریه‌های همگرایی نظریه های منطقه گرایی نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای تحول در نظریه‌های منطقه‌گرایی منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن دیدگاههای نظری و مباحث تئوریك منطقه گرایی…

 • بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان

  بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان مدیریت دانش سبک رهبری توانمندساز سبک رهبری توانمندساز مدیریت دانش پیاده سازی موفق مدیریت دانش رابطه بین مدیریت دانش و سبک رهبری پایان نامه با موضوع مدیریت دانش دانلود پایان نامه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمندی بازاریابی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمندی بازاریابی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوشمندی بازاریابی مبانی نظری هوشمندی بازاریابی پیشینه تحقیق هوشمندی بازاریابی پیشینه داخلی هوشمندی بازاریابی پیشینه خارجی هوشمندی بازاریابی پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی پیشینه نظری هوشمندی بازاریابی ادبیات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت تاریخچه سیستم اطلاعات مدیریت تاریخچه پیدایش سیستم اطلاعات مدیریت تاریخچه سیستم های اطلاعات مدیریت مبانی نظری سیستم اطلاعات مدیریت مبانی نظری طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پیشینه تحقیق طراحی سیستم اطلاعات…

 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا

  مدیریت استراتژیک منابع انسانی در معاونت نیروی انسانی سازمان ناجا مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک منابع انسانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان ناجا پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی پایان نامه مدیریت استراتژیک منابع…

 • بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر گرایش به اعتیاد به مواد مخدر

  بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی مؤثر بر گرایش به اعتیاد به مواد مخدر عوامل اعتیاد به مواد مخدر عوامل گرایش به اعتیاد به مواد مخدر بررسی عوامل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر بررسی عوامل اقتصادی اعتیاد به مواد مخدر دانلود مقاله…